Evidence based

De vraag naar bewijzen voor het dagelijks handelen in de zorg wordt vaak op twee manieren beantwoord. De aanvoer van wetenschappelijke stukken of een compleet stilzwijgen. Beide doen de praktijk geen goed. We zouden een groot deel van ons handelen direct moeten stoppen als we alleen maar evidence based practice zouden plegen. De enorme waarde van praktijkkennis die nu beschikbaar is, wordt dan teniet gedaan. Stilzwijgend doorgaan met het uitvoeren van de dagelijkse dingen op basis van ervaring, zou ontwikkeling in de weg staan.

Dat wil bijna niemand. Het klinisch oog, terecht hoog gewaardeerd, in combinatie met een stapsgewijs verwerken van de verzamelde informatie, is erg waardevol.

Motion Matters geeft de gelegenheid om de bevindingen van dat klinisch oog vast te leggen door middel va video en ze niet alleen te kunnen verzamelen en verwerken, maar ook om ze later (bijvoorbeeld als vergelijkingsmateriaal) weer te kunnen oproepen. Zo worden de waarde van de handelingen vastgelegd. Dat is een bewijs of het werkt.

 

Aanbod

Motion Matters biedt ondersteuning aan individuele zorgprofessionals en revalidatieinstellingen op twee manieren:

 • Voor zorgprofessionals is er onderwijsaanbod. Dat aanbod is erop gericht om de volgende morgen met meer "tools" de praktijk in te kunnen stappen.
  Hoe analyseer ik een zithouding?
  Op welke wijze kan ik mijn revalidant beter ondersteunen?
  Hoe werk ik beter samen met al mijn toeleveranciers van revalidatiehulpmiddelen?
  Hoe gaan wij als team om met de overlap tussen onze expertisegebieden?
  Wat zou onze rol moeten zijn in het zoeken naar een passend hulpmiddel voor een revalidant?
  Op zoek naar antwoorden?
 • Instellingen kunnen gebruik maken van datzelfde aanbod of onze expertise inzetten voor directe zorg. Een aantal instellingen gebruiken Motion Matters reeds als extern rolstoelexpertisecentrum om revalidanten betere zorg te bieden. Motion Matters gebruikt videoanalyse als belangrijk instrument.