Je kunt een sporter pas onderwijzen, trainen of coachen, als je zijn of haar uitgangsniveau kent.
Coaches, teammanagers, krachttrainers, inspanningsfysiologen, bewegingsonderwijzers en andere professionals in de sport weten dat als geen ander. Het bepalen van dat uitgangsniveau valt meestal niet mee. Bij rolstoelatleten is dat nog veel complexer. Hoe weet je zeker dat de rolstoel helemaal optimaal is, of de interface tussen stoel en atleet. Hoe belastbaar is de atleet op alle gebieden waar je meer vraagt dan tijdens normale dagelijkse activiteiten? Om te komen tot een optimale prestaties zijn dat vragen die beantwoord moeten worden voordat je kunt beginnen met trainen.

Als je onvoldoende middelen of specialistische expertise hebt om het uitgangsniveau voldoende te bepalen, kan Motion Matters je ondersteunen om de ontbrekende informatie te verzamelen.

Een technische bewegingsanalyse, tactische spelanalyse van de individuele speler en het testen van fysieke capaciteit behoren allemaal tot het arsenaal van mogelijkheden dat Motion Matters kan bieden.

En daarna?
Daarna bedenken we samen wat Motion Matters voor je kan doen op de opgedane kennis en informatie praktisch toepasbaar te maken in jouw sportsituatie. Je kunt hierbij denken aan traingsadviezen, complete rolstoelfittings, specialistische kennisoverdracht aan het begeleidingsteam van een sportploeg etc..

Motion Matters zet graag eigen kennis en ervaring in om tot betere sportprestaties te komen. Motion Matters onderscheidt zich echter door anderen gebruik te laten maken van het Motion Matters netwerk en schroomt niet om je het advies te geven naar iemand anders te gaan met je vraag. Zo mogelijk met naam, telefoonnummer en een referentie, zo doen we dat!