Learn to.....

De Engelse vertaling van "leren" is zo veel veelzeggender dan de Nederlandse. Je leert immers  "om te....".

Dat is een open deur. Je leert om iets te kunnen doen. Je leert om te kunnen handelen. Je leert dus om competent te zijn voor iets. Onderwijs bieden is dus niets anders dan een setting creeëren waar je (met ondersteuning) gericht werkt  om een competentie te verwerven. 

Motion Matters zoekt voortdurend naar situaties waarin de verwachte leerdoelen van onderwijsnemers behaald worden. Niet waarin ze behaald kúnnen worden........maar waar ze behaald worden.

Na omzwervingen in de zorg, ontwikkelingssamenwerking en het bedrijfsleven komt Coen terug op het oude nest. Onderwijs. In 1996 zijn eerstegraads bewegingsonderwijs afgerond. Aansluitend een goed jaar vakleerkracht basisonderwijs. In alle banen, vakgebieden en settings die daarna volgen, blijft en blijkt  'leren' een kernactiviteit. Met Motion Matters zoekt Coen opnieuw naar manieren om expertise te delen. Voor ieder die dat wil.

Onderwijs in alle denkbare werkvormen met maar 1 doel! Leren!

Workshops, seminars, gastcolleges, coaching, of nog liever…..praktijkactiviteiten.

 

Twee richtingen

  • Motion Matters heeft eigen aanbod scholingen.
  • Daarnaast verzorgt Motion Matters ook onderwijs voor andere instituten. Denk je dat er behoefte is aan deze expertise  binnen het onderwijsinstituut waar je werkt of studeert? Neem dan contact op voor de mogelijkheden.

 

Huidig aanbod

Nascholing bewegingsagogie in de revalidatie'. Inhoudelijke onderwerpen; visie, bewegingsagoog en sportomgeving, het bieden van leerhulp, activteitenaanbod en "sporthardware" (spullen om te sporten met een handicap). Het onderwijs wordt geboden in een zo concreet mogelijke setting. Op een revalidatiecentrum met collega's en revalidanten en/of op de plekken waar anders-validen bewegen. De sportvereniging, bij wedstrijden, thuis.

Scholing 'rolstoelanalyse' voor professionals. Voor iedereen die professioneel met rolstoel te maken heeft. Ergotherapeuten, fysiotherapeuten, WMO-consulenten, etc. Rolstoelzitten, rijden en alle andere handelingen vanuit de stoel komen aan bod. Er worden concrete handvatten geboden om snel en zorgvuldig een "rolstoelanalyse" te doen, met praktische uitkomsten. De gebruikte analysemethode is voor iedereen hetzelfde, de mate van diepgang en richting is afhankelijk van het doel van de onderwijsnemer.

Scholing 'rolstoelen'. Voor alle geïnteresseerden. (Nieuwe) Rolstoelgebruikers en professionals. Wat is een rolstoel die bij mij past? Wat moet ik doen om een passende stoel te vinden? Wat kan een stoel mij bieden?

En meer...... wil je meer leren? Neem dan contact op.

 

Onderwijs op maat

Scholen heeft alleen zin aan diegenen die de gewenste competenties nog niet hebben verworven, maar er wel aan toe zijn. Motion Matters doet voorafgaand altijd een inventarisatie van het uitgangsniveau. Dat kan op vele manieren en in veel verschillende tijdsbestekken. Doel is altijd om het scholingsaanbod te laten passen bij de onderwijsnemer. Het bovenstaande aanbod is dan ook nooit een vast omlijnt pakket van scholingsactiviteiten. De uitkomst staat wel vast; een stap verder in de gekozen ontwikkelingsrichting. Een garantie voor minimum eindniveau (certificaat) behoord tot de mogelijkheden.