Dit is een mooi voorbeeld van krachtige samenwerking. Veel partijen die een rol heb gehad. Toch gewoon een keihard product als uitkomst.

Esther als vragensteller, nieuwsgierig, kritisch maar desontdanks zeer open. Dat dwingt respect af. Ik heb in de loop van de tijd met behoorlijk veel topatleten samengewerkt, zelden trof iemand die nummer 1 in zijn of haar sport is, die vernadering aandurfde. Esther wel.

Welzorg dat als bedrijf veel tijd, expertise, energie en materialen heeft ingezet om mijn creatieve uitspattingen vorm te geven. Bert Faber heeft daarin een mooie rol gespeeld. Waarschijnlijk minimaal even creatief en evenveel zitexpertise, met meer kennis van materialen en orthesebouw, en nieuwsgierig naar de "sport expertise" en bewegingsanalyse die ik meebracht. Dat heeft inmiddels tot meer samenwerking geleid!

Sunrise Medical, reeds jarenlang nauw betrokken bij Esther's materiaal, heeft het aluminium frame gebouwd. Mooi werk. Op basis van mijn schets en perfecte uitvoering van het gevraagde neerzetten!

Marijn Zaal. Fysiek trainer en partner van Esther. Heel zorgvuldig, kritisch en constructief meegedacht in allerlei verschillende fasen van het project. De vergelijkende test, tussen de oude stoel van Esther en de nieuwe, heeft hij voor een groot deel vormgegeven.

En het team dat rondom Esther werkt aan het optimaliseren van haar sportprestaties.

Allen dank voor openheid, nieuwsgierigheid en een kritische blik. Het project is af. Leren stopt hopenlijk nooit. Bij niemand.