29 juni 2010 •  Optipush is een rolstoelwiel waarmee de krachten die de rolstoelgebruiker op zijn hoepels uitoefend kunnen worden gemeten. UMCG / Rijksuniversiteit Groningen en de revalidatiecentra in Haren en Amsterdam starten een project waarbij die wielen ingezet worden in de revalidatiepraktijk. Eén van de belangrijke doelen  is; de rolstoelgebruiker beter te ondersteunen in het rolstoel-keuze-proces.
Het team dat die koppeling tussen de wetenschap en de werkvloer vormt, bestaat tot nu toe uit:
Luc van der Woude, Riemer Vegter, Sonja de Groot en Coen Vuijk.

Een spannende combinatie van mensen. Niet op persoonlijk vlak, maar op professioneel gebied. Hard-core wetenschap en pure praktijk in één team. Dat kan alleen maar mooie uitkomsten opleveren.
Dit project is natuurlijk een prachtige aanleiding tot meer. Meer centra die deze technologie kunnen inzetten om een stuk van hun revalidatieprogramma te verbeteren. Meer rolstoelgebruikers beter in hun stoel. Meer technologie als ondersteuning van revalidatiebehandeling. Meer kennisoverdracht op het gebied van rolstoelexpertise.

Motion Matters biedt natuurlijk al ondersteuning aan revalidatieteams door videoanalyse aan te bieden als methode om revalidanten beter te begeleiden. De optipush is een volgende stap in dezelfde richting.