Uitslagen rolstoel vergelijkingstest

 


Datum: 22 maart 2012

Locatie:  Tenniscentrum Amsterdam, Ijsdoornweg

Door:    Esther Vergeer (speelster), Marijn Zaal (Fysiek Trainer) en Coen Vuijk (Motion Matters)


 

Test opzet

 12 tests gericht op mobiliteit in de stoel.

·         5 meter sprint

·         10 meter sprint

·         Illinoytest (li. + re.)

·         6 x 8 vorm

·         90gr bocht (li. + re.)

·         180gr bocht (li. + re.)

·         270 gr bocht (li. + re.)

·         5 meter vliegend

1 test gericht op “racketefficientie”

·         Services van beide kanten (voordeelkant + deucekant), geplaatst in vooraf bepaald vak (formaat 1/3 van het servicevak), balsnelheid wordt gemeten en aantal keer goed of fout geserveerd wordt bijgehouden.

 

Iedere test wordt meerdere malen uitgevoerd in zowel de Quickie matchpoint als in de nieuwe Quickie/Welzorg/Motion Matters stoel. De gemiddelden per test worden in deze resultaatbespreking met elkaar vergeleken.

 


Uitkomsten

 Racketefficiëntie

·         De balsnelheid is ongeveer 4% hoger in de nieuwe concept stoel, bij een gelijkblijvende accuratesse.

 Mobiliteit

·         Uit de mobiliteitstests kunnen we concluderen dat de wendbaarheid is toegenomen in de nieuwe stoel.

·         De maximale snelheid is toegenomen.

·         De startsnelheid is zeer minimaal afgenomen.

·         De uitslag van de 270graden draaitest (zowel links als rechts) laten een klein beetje snellere tijd zien bij de Quickie Matchpoint. Op de videobeelden van de tests is heel duidelijk zichtbaar dat Esther nog niet in staat is om bij die draai, de wielen van haar nieuwe stoel op de grond te houden, waardoor ze meer tijd nodig heeft.

Opvallend hierbij is, dat de tests die langer duren, structureel een grotere uitslag ten positieve van de nieuwe stoel laten zien. Hij lijkt dus vrijwel overal een klein beetje effectiever.
  


Verwachtte effecten tijdens wedstrijden

 

De uitkomsten van de mobiliteitstest laten een zeer gering verschil zien, positief voor de nieuwe stoel. Een groot verschil wordt zichtbaar als we de beelden analyseren wanneer Esther tennist. Veel minder en vooral kleinere balansverstoringen, een directer contact tussen haar bewegingen en die van haar stoel, maken dat we verwachten dat het eindresultaat op de baan veel grotere uitslagen zal laten zien ten positieve van de nieuwe stoel.

De lagere startsnelheid die we hebben gemeten zal geen gevolgen hebben tijdens wedstrijden. Er wordt vrijwel nooit maximaal vanuit stilstand gestart tijdens wedstrijden en de gemeten verschillen zijn zeer minimaal.

De test die het meest complete beeld geeft van mobiliteit tijdens het tennissen (Illinoy-test), laat het grootste verschil zien ten faveure van de nieuwe stoel (zo’n 4% in snelheid).

 


Vervolgen

 Naast de resultaten uit de 270gr draaitest, blijkt ook uit videoanalyse van de tennistrainingen van Esther dat ze in de nieuwe stoel moeite heeft om bij hele grote richtingsveranderingen druk op beide achterwielen te houden. Dit valt te verklaren uit een grotere rotatiesnelheid icm. met een meer starre fixatie van het bekken in de zitkuip. Compenseren door te verschuiven is nu niet mogelijk.

In de komende periode zullen we nog kleine technische veranderingen toepassen die dit “negatieve” effect verminderen zonder alle “positieve” effecten weg te nemen.